Hướng dẫn cài đặt phần mềm điều khiển từ xa Untralviewer

Hướng dẫn cài đặt phần mềm điều khiển từ xa Untralviewer

Đầu tiên chúng ta tiến hành tải phần mềm về máy tính tại đây

Hướng dẫn cài đặt phần mềm điều khiển từ xa Untralviewer

Hướng dẫn cài đặt phần mềm điều khiển từ xa Untralviewer

Tải Xuống

Sau khi tải phần mềm Untralviewer xuống máy tính. Bạn tiến hành giải nén và cài đặt phần mềm vào máy tính

1 2 3 4 5 6 7 8